Pressemeddelelse

Pressemeddelelse                                                                                             23. sep. 2018

Det går ”strålende” i Danmark

I Danmark vil vi gerne være førende indenfor datateknologi på stort set alle fronter. Odense promoverer sig med Facebook samt robotteknologi, Nyborg arbejder på at få selvkørende busser, teleselskaber konkurrerer om at være først med 5G, langs togskinnerne sættes flere master op til at understøtte wifi i togene, fjernaflæste forbrugsmålere – smartmeter – opsættes i alle hjem, busserne landet over reklamerer med gratis-wifi, i Viborg bygges Apples kæmpe-datacenter og tilsyneladende skal Fredericia forgyldes med et Google datacenter.

Astronomiske datastrømme

Data strømmer afsted i så store mængder, så antallet af vandmolekyler i det køligt brusende Niagara Falls per dag falmer i mængden af nuller og et-taller, som sendes med astronomisk hastighed og mængder mellem computere, mobiltelefoner, datacentrer, servere, master, wifi, bluetooth mm.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt smiler, hver gang der bliver spurgt indtil dette, da datakurven på Energiministeriets hjemmeside er eksponentielt stigende og næsten lodret på himmelflugt op imod solen. En stigning på 71 % indenfor et år. ”Danskerne er gået data-amok, de elsker hurtigt internet og kravene til hurtige og velfungerende data-forbindelser stiger. Danskerne har taget de nye teknologier til sig, og vi buldrer ind i den digitale tidsalder”, siger den ansvarlige minister for teleområdet Lars Chr. Lilleholt (V).

Stråling steget en trillioner gange

Data kan overføres på mange forskellige måder. Lige fra USB-stik, til CD og til kabel samt via trådløse luftbårne systemer. De sidste, de trådløse, er blevet gradvist mere fortrukne de sidste 10 år med den konsekvens til følge, at mængden af stråling fra trådløs teknologi er steget med en trillion gange. Dette tal kan også skrives som en milliard milliard eller som 1.000.000.000.000.000.000 eller som 1*1018. Kært barn har mange navne, men en ting er sikkert. Der drøner mange flere mikrobølger igennem luften, igennem  husvægge og igennem alle vore celler end der gjorde for bare 10 år siden.

Debatten er ikke ny

Debatten har igennem mange år bølget frem og tilbage om farligheden af trådløs datakommunikation. Omkring år 2000 advarede den danske forsker og biokemiker Sianette Kwee om optrapningen fra 2G til 3G på baggrund af hendes egen celleforskning, som viste DNA-skader ved mobilstråling. Sundhedsstyrelsen og andre instanser, som havde en anden vinkel på denne ubekvemme forskning, fik dysset den valide modstand ned. Trods det, at Sianette Kwee beretter, at hun i internationale forskerkredse fik forskningsmæssig opbakning hertil.

Folk kan nu mærke konsekvensen af uansvarlig politik

Et stigende antal danskere beretter om direkte fysiske reaktioner på den massive trådløse baggrundsstråling; hovedpine, tinnitus, hjerteflimmer, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, synsforstyrrelser, sitren i kroppen og meget mere.

Gentagende henvendelser til ansvarlige beslutningstagere, både i det politiske miljø, hos telebranchen samt til Sundhedsstyrelsen har ført til nærmest ingen offentlig bevågenhed. Nærmest tværtimod. Ikke engang en politisk debat fra vore ansvarlige politikere, en sundhedsfaglig stillingtagen fra sundhedsmyndighederne eller en fornuftig åben håndtering af kundeplejen af Telebranchen har bunkevis af mails, opringninger, underskriftindsamlinger, protester, debatter på diverse sociale medier afstedkommet. Det eneste som sendes retur er tværtimod tavshed. En tavshed der i sig selv giver et eftertænksomt ekko.

Borgerforslag har til hensigt at sænke grænseværdierne

Borgerforslag nr. FT-01131 ”Indførelse af helbredssikre grænseværdier for stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløs netværk og anden trådløs teknologi” https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01131 har til hensigt at få sænket grænseværdierne for trådløs stråling, således at helbredet ikke tager skade, når trådløs teknologi anvendes.

Kampagne indtil 1. nov.

For at støtte op om Borgerforslaget vil der blive sat forskellige aktioner i gang for at øge befolkningens bevågenhed omkring dette, for os alle, vigtige tiltag. På www.elektrosmognejtak.dk kan alle interesserede finde ideer, viden og materialer til selv at tage ansvar og samle underskrifter sammen. Vi deltager ved Folketingets åbning d. 2. okt. med en aktion, som vil have fokus på de uoprettelige skader, som den massive bestråling fra Det Trådløse Samfund har på os alle. Især børn og unge er udsatte, da deres kroppe optager stråling i langt højere grad end voksne.

Kilder:

Europarådet 2011: http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/EUROPARADETS%20RESOLUTION%20p%C3%A5%20dansk.pdf

Europæiske Miljømedicinere: http://www.ehsf.dk/dokumenter/EUROPAEM%20EMF%20vejledning%20dansk%20V3%20m%20bilag%2027072017.pdf

WHO: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

NTP-forskning USA: https://ehtrust.org/statement-by-dr-john-bucher-national-institute-of-environmental-health-sciences-national-toxicology-program-on-the-peer-review-of-the-cell-phone-radiofrequency-radiation-studies/

Bioinitiative Rapporten 2012:  http://www.bioinitiative.org/conclusions/

 

Med venlig hilsen

 

Cand. Scient. Biolog og Miljøvejleder

Pernille Schriver

Formidlingskoordinator i EHS Foreningen www.ehsf.dk

Fastnet nr. 64670106

e-mail: schriver.ehs@gmail.com

 

Formand for EHS Foreningen

Christina Mellgren

Fastnet nr. 62 25 11 28

e-mail: christinamellgren.ehs@gmail.com